5.11.2004

Ve druhé dražbě uměleckých předmětů bylo prodáno na 60 procent položek

OSTRAVA (5. listopadu 2004) – Výnos konkursní podstaty zkrachovalé Union banky se po dnešní aukci uměleckých předmětů zvýšil o 1,116 miliónu korun.

V pořadí druhé dražbě uměleckých předmětů nabídla konkursní správkyně Union banky Michaela Huserová 50 obrazů a 4 plastiky. Celkově se podařilo vydražit 32 položek, a to 30 obrazů a dvě plastiky. Součet vyvolávacích cen, které byly shodné se znaleckými posudky, dosáhl u všech položek 2,21 miliónu korun. Na dražbu se zaregistrovalo 17 zájemců.

Dražbu uměleckých děl organizovala Ostravská aukční síň a její jednatel Břetislav Hodan uvedl, že považuje výsledky dražby za dobré, protože se podařilo prodat zhruba 60 procent položek. To podle něj nebývá na aukcích uměleckých předmětů obvyklé.

Nejvyšší vyvolávací cenu, a to 300 tisíc korun, měla plastika Levhart s křídly od Michaela Gabriela, za 200 tisíc korun byl nabízen obraz Zima v lese od Adolfa Kaufmana a rovněž za 200 tisíc korun obraz Alej od neurčeného autora. O tato díla však nikdo neprojevil zájem.

Nejvyšší cena pří dražbě, a to 180 tisíc korun byla dosažena u obrazu Josefa Jíry Maloskalský obraz (Rybáři), když vyvolávací cena byla 100 tisíc korun. Za 160 tisíc korun byl vydražen obraz Stavení od Václava Radimského, což byla druhá nejvyšší cena. O toto dílo milovníci umění nejvíce soupeřili, protože jeho vyvolávací cena byla 60 tisíc korun. Za 130 tisíc byl prodán obraz Zátiší se žlutými květy od Otakara Kubína, což bylo poslední dílo, u kterého cena překročila stotisícovou hranici.

Konkursní správkyně Huserová počítá s tím, že předloží věřitelskému výboru návrh na třetí dražbu, kde by se objevila umělecké díla neprodaná v obou dražbách doplněná o několik starožitností. U vyvolávacích cen navrhne výrazné snížení, a to zhruba na polovinu.