1.12.2004

Dlužník zablokoval připravenou výplatu peněz všem klientům Union banky

OSTRAVA (1. prosince 2004) – Více než tři miliardy korun, které má zkrachovalá Union banka připraveny v rámci tzv. částečného rozvrhu na první, prosincové vyplácení svých věřitelů, budou muset zůstat dál ležet na účtech. Celý proces totiž zablokoval dlužník banky svým odvoláním, které podal poslední možný den před uplynutím lhůty pro nabytí právní moci rozhodnutí soudu o částečném rozvrhu.

Na 75 tisíc věřitelů tak nedostane ještě před koncem roku 20 procent z uznaných pohledávek a budou na ně muset počkat až do rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci. V odvolání adresovaném soudu dlužník pouze napsal, že svůj krok dodatečně odůvodní se svým právním zástupcem ve lhůtě 30 dní.

Problémový klient UB po uzavření poboček banky loni v únoru koupil pohledávky za Union bankou a pokusil se je započítat proti svému šedesátimiliónovému úvěru. Tím by však obešel zákon, protože není možné provést započet proti závazku, který není splatný. Pokud by se transakce povedla, znamenalo by to, že by se problémový klient s menšími výdaji zbavil své povinnosti splatit jistinu svého úvěru s příslušnými úroky. Úvěrový výbor banky také ještě před prohlášením konkursu klientovi odpověděl, že zápočet není možný.

Po prohlášení konkursu na UB loni v květnu se stal úvěr splatný, klient jej však nezaplatil a nevyužil ani možnost sankčních prázdnin, kdy bylo možné splatit jistinu bez sankčních úroků. Klient trval na svých zápočtech, ale Michaela Huserová je neuznala ze stejného důvodu jako u úvěrového výboru. Toto stanovisko konkursní správkyně bylo podepřeno právními analýzami. Klient kromě snahy o uplatnění zápočtu přihlásil své pohledávky i za konkursní podstatou, Huserová je však v plné výši popřela.

Kvůli postupu tohoto dlužníka nyní nenabude právní moci stanovisko Krajského soudu v Ostravě, který se záměrem správkyně vyplatit zčásti všechny věřitele zkrachovalé Union banky už souhlasil, a věcí se bude muset zabývat Vrchní soud v Olomouci. Rozdělování připravených tří miliard korun se tím zpozdí. Do konce roku tedy není možné peníze věřitelům rozesílat ani převádět na účty. Náhradní termín pro částečné úhrady pohledávek věřitelů nelze odhadnout, protože bude záviset na rychlosti postupu justice.

Během třicetidenní lhůty nutné pro nabytí právní moci byla výplata věřitelů ohrožena ještě jednou, kdy drobný věřitel podal ke Krajskému soudu v Ostravě dopis, v němž žádá, aby Vrchní soud v Olomouci prověřil rozhodnutí krajského soudu o částečných výplatách peněz pro věřitele Union banky. Důvodem byla obava, že jeho pohledávka nebyla na seznam částečných úhrad zařazena. Tento argument se ale ukázal jako mylný a drobný věřitel proto vzal svoji žádost zpět.

Věřitelský výbor zkrachovalé Union banky souhlasil s výplatou části uznaných pohledávek věřitelů na základě tzv. částečného rozvrhu koncem října. Následně své souhlasné stanovisko vyjádřil i Krajský soud v Ostravě. Union banka tak předpokládala, že začátkem prosince, tedy po 18 měsících kdy byl konkurz vyhlášen, vyplatí první část peněz, které získala správkyně konkursní podstaty Michaela Huserová aktivním a rychlým vedením konkursu. Vyplácet se mělo 20 procent z pohledávek, které byly uznány na třech přezkumných jednáních. Těmi prošlo 74 946 pohledávek v celkovém objemu 19,004 miliardy korun.