9.12.2004

Union banka prodala v dražbě 28 automobilů za 5,3 miliónu korun

OSTRAVA (9. prosince 2004) – Union banka prodala v dražbě další část vozidel ze svého majetku, výnos dosáhl 5,3 miliónu korun. Celkově bylo v dražbě nabídnuto 33 automobilů, konkrétně jeden vůz značky Mazda a 32 vozů značky Škoda, z nichž jeden byl bouraný.

Nového majitele našlo v dražbě, kterou zajišťovala Ostravská aukční síň, celkem 28 vozidel, na dražbu pěti aut se nikdo nezaregistroval. Do dražby nebylo zařazeno 14 vozidel, které budou dále sloužit pro potřebu konkursní správy, jejichž počet se zvýší o 5 neprodaných aut.

Správkyně konkursní podstaty Michaela Huserová rozhodla o prodeji vozů z toho důvodu, že od ledna dochází ke změně organizační struktury Union banky, se kterou souvisí snížení počtu zaměstnanců o 100 na zhruba 40 a tím snížení potřeby motorových vozidel. Dražba byla zvolena proto, že již existuje velmi dobrá zkušenost s obdobnou dražbou, která proběhla loni v září a také proto, že se jedná o naprosto transparentní formu prodeje majetku, který je již tradičně pod bedlivou kontrolou odborné i laické veřejnosti.

Nejstarším nabízeným vozem byla Mazda MPV 3,0i V6 GLX s rokem výroby 1996, ostatní vozy byly nakoupeny v letech 1998 až 2002. Součet vyvolávacích cen všech vozů byl 5,92 miliónu korun. Na dražbu se zaregistrovalo 29 účastníků, největší souboj se mezi nimi svedl o automobil Škoda Fabia sedan Attractive, jehož vyvolávací cena byla 195 tisíc korun, ale licitací se postupně vyšplhala až na 230 tisíc korun. Naopak nezájem byl například právě o nejstarší Mazdu. Osm vozů našlo majitele za vyvolávací cenu. Úspěšní účastníci dražby musejí cenu dosaženou vydražením uhradit podle dražební vyhlášky, v případě ceny do 200 tisíc korun ihned a do 500 tisíc do 10 dnů.

Rozsahem byla dražba shodná s tou, která se konala v září loňského roku, kdy banka nabídla 33 vozů, z nichž byl jeden rovněž havarovaný. Do dražby se tehdy přihlásilo 28 zájemců a celkově bylo vydraženo 27 vozidel za částku 7,86 miliónu korun, což bylo o 1,2 miliónu korun nad součtem vyvolávacích cen.