8.3.2005

Soud rozhodl, že Invesmart je dlužníkem Union banky

OSTRAVA (7. 3. 2005) – Ostravský soud rozhodl, že Invesmart je dlužníkem Union banky a má jí vrátit peníze z tzv. speciálních úvěrů. Invesmart se stal dlužníkem v listopadu 2002, kdy převzal právě speciální úvěry, které banka poskytla spřízněným firmám. Jako protihodnotu získal Invesmart akciové podíly Union banky a Union Group. Invesmart převzal takto 21 úvěrů za zhruba 3,3 miliardy korun.

Invesmart nikdy neuznal svoji dlužnickou pozici, protože jím převzaté úvěry prý byly na samém počátku poskytnuty v rozporu s českým právem. S týmem konkursní správkyně Invesmart prakticky nekomunikoval a na výzvy k úhradě závazků nereagoval. Správkyně konkursní podstaty Michaela Huserová posupovala vůči Invesmartu standardně jako vůči jiným dlužníkům, po roce marných pokusů vymoci pohledávku zpět nakonec podala v Holandsku návrh na konkurs.

Ještě předtím však zažalovala tři vybrané pohledávky s cílem, aby tuzemský soud rozhodl, zda je Invesmart v pozici dlužníka. Byly vybrány jen tři pohledávky, aby konkursní správa nebyla zatížena značnými náklady na vedení sporu. „Nyní tedy prvoinstanční tuzemský soud rozhodl, že nárok Union banky vůči Invesmartu je oprávněný a nařídil mu dlužné částky uhradit,“ dodala Huserová s tím, že zažaluje i ostatní pohledávky za Invesmartem. Úhrada pohledávek by znamenala podstatné navýšení výnosu z konkursu ostravské banky.

Je to jiná situace než v Holandsku, kde tamní soud neprohlásil konkurs na Invesmart. „Nebylo to však proto, že by soud zpochybnil pohledávku Union banky, ale přes veškerou vynaloženou snahu se nepodařilo zajistit dalšího věřitele, který by se v Amsterodamu k návrhu na konkurs připojil. Přitom před podáním návrhu na konkurs jsme měli informace, že existují i další věřitelé, kteří se však bohužel k našemu návrhu nakonec nepřipojili. Proto bylo rozhodnutí holandského soudu zamítavé,“ uvedla Huserová. Podobně jako u nás, tak i v Holandsku platí, že podmínkou prohlášení konkursu je existence více věřitelů.