16.3.2005

Stanovisko Union banky ke kauze soudce Berky

V průběhu celého vyšetřování kauzy soudce Berky a v poslední době obzvlášť se v médiích objevuje konkurs na majetek Union banky jako příklad zmanipulovaného konkursu, a to bohužel bez dalších podrobností, které by jasně oddělily pokus o zmanipulování konkursu od současně probíhajícího konkursního řízení.

Skutečnost je taková, že konkurs na majetek Union banky byl prohlášen 29. května 2003 Krajským soudem v Ostravě a správkyní konkursní podstaty byla ustanovena Ing. Michaela Huserová. To vše jsou informace veřejně dostupné v Obchodním rejstříku na internetové adrese ministerstva spravedlnosti www.justice.cz.

Ještě před prohlášením konkursu došlo k pokusu převést sídlo Union banky z Ostravy do Ústí nad Labem a tam prohlásit konkurs na majetek Union banky, což se sice nakonec stalo, ale konkurs byl po velmi krátké době zrušen. Snaha o zmanipulování konkursu Union banky tak brzy skončila.

Konkursní řízení probíhající od 29. května 2003 není zmanipulované ani podezřelé. Nemá nic společného s vyšetřovanou skupinou lidí kolem soudce Berky. Probíhá v souladu se zákonem o konkursu a vyrovnání. Konkurs je veden rychle a úspěšně, koncem loňského roku, tedy po 19 měsících trvání konkursu, dostali věřitelé vyplaceno prvních 20 procent z uznaných pohledávek v rámci částečného rozvrhu. Je předpoklad, že dostanou vyplaceno ještě minimálně dalších 15 procent. Očekávaný výtěžek na úrovni 35 procent řadí konkurs Union banky k nejúspěšnějším v ČR, protože průměrný výnos se pohybuje kolem tří až pěti procent.