11.4.2005

Čtvrtým přezkumným jednáním prošlo 37 pohledávek

OSTRAVA (11. 4. 2005) – Na čtvrtém přezkumném jednání, které se konalo u Krajského soudu v Ostravě, bylo přezkoumáno 37 pohledávek v celkové přihlášené výši 224 mil. Kč, z toho správkyní konkursní podstaty Union banky Michaelou Huserovou bylo uznáno částečně či úplně 15 pohledávek v objemu 136 tis. Kč. Svého práva popřít pohledávku jinému věřiteli nikdo nevyužil. Dalším věřitelům Union banky tak podle Huserové vznikl nárok na výplatu 20 procent z těchto uznaných pohledávek.

Na čtvrté přezkumné jednání byly zařazeny proto, že nebylo možné zajistit pro minulá jednání potřebnou dokumentaci. „Na přezkumu se tak objevily například ty případy, kdy dědicové sice v řádném termínu přihlásili pohledávku, ale až nyní měli k dispozici doklady o ukončeném dědickém řízení,“ řekla správkyně a jako další příklad uvedla zařazení pohledávek po opravě údajů. Určitě se objeví ještě několik případů, kdy budou pohledávky ještě přezkoumány, nejvíce právě v souvislosti s dědickým řízením. Páté přezkumné jednání se bude konat zřejmě v srpnu či v září.

Naprostá většina pohledávek byla přezkoumána v loňském roce, třemi přezkumnými jednáními prošlo 74 946 pohledávek v celkovém objemu 19,003 miliardy korun. Správkyně konkursní podstaty uznala pohledávky ve výši 15,141 miliardy korun a částečně nebo zcela popřela pohledávky v objemu 3,854 miliardy korun. Huserová pak sestavila tzv. částečný rozvrh, kde navrhla, aby každý z věřitelů Union banky, jehož pohledávka byla uznaná, dostal vyplaceno 20 procent z této uznané částky. Takto bylo věřitelům vyplaceno 3,02 miliardy korun.

V době prohlášení konkursu 29. května 2003 měla Union banka zhruba 125 tisíc klientů, kteří dostali z Fondu pojištění vkladů vyplaceno 90 procent svých vkladů, maximálně však necelých 800 tisíc korun (25 tisíc euro). Rozdíl mezi výplatou a výší uvázlého vkladu si mohli přihlásit u soudu jako svoji pohledávku za konkursní podstatou. Termín pro tento krok byl do 8. dubna loňského roku. Tuto možnost využilo necelých 75 tisíc věřitelů, což ale ještě neznamenalo automatický nárok na výplatu pohledávky. Následovala již zmíněná tři přezkumná jednání, kde byly správkyní konkursní podstaty pohledávky uznány či částečně nebo úplně popřeny. Bývali klienti Union banky, kteří svoji pohledávku v řádném termínu nepřihlásili, ztratili na výplatu nárok.

Věřitelé, kteří přihlášku podali a byla jim uznána, dostali vyplaceno 20 procent z této uznané částky a vzhledem k tomu, že Union banka má i po částečném rozvrhu na účtech přes tři miliardy korun, počítá Huserová, že tito věřitelé dostanou vyplaceno ještě zhruba 14 procent z uznaných pohledávek. Celkový výnos na úrovni 34 procent je vysoko nadprůměrný a řadí konkurs Union banky k nejúspěšnějším v ČR.