29.4.2005

Věřitelský výbor Union banky souhlasil se zjednodušením prodeje movitého majetku

OSTRAVA (29. 4. 2005) – Přes rychlý postup konkursního řízení Union banky a nadprůměrný výnos zůstává v konkursní podstatě stále ještě velké množství neprodaného majetku, a to přesto, že především druhá polovina roku 2003 a zejména pak celý loňský rok byly dobou intenzivního zpeněžování. Podle správkyně konkursní podstaty Michaely Huserové je v konkursní podstatě stále evidováno více neprodaných položek ve srovnání s prodanými.

„Jedná se o majetek, který není pro investory výrazně zajímavý například v porovnání s portfoliem pohledávek. Velký počet položek majetku souvisí s předmětem podnikání Union banky a s rozsáhlou sítí poboček,“ řekla Huserová a uvedla kancelářský nábytek či počítače s příslušenstvím, kde přes trvalý výprodej převyšuje počet položek v této kategorii stále 14 tisíc kusů. V konkursní podstatě zůstávají i položky velmi obtížně zpeněžitelné, jako třeba staré trezory, klimatizace s jednotkami obsahujícími freony, počítačky mincí, kursovní tabule, a další bankovní technika.

Úkolem konkursní správkyně je však zpeněžit veškerý majetek, a proto Huserová navrhla zvýšit hodnotu pořizovací ceny movitého majetku, který lze prodat bez projednávání věřitelským výborem, na částku 50 tisíc korun. Věřitelský výbor s tímto postupem vyslovil souhlas. Konkursní správkyně bude pokračovat v rozprodeji, nově za zjednodušených podmínek, ale současně bude hledat možnosti, jak tento majetek prodat v jednom nebo několika balících. S prodejem počítá v letních měsících letošního roku.

Problémy se nečekají u prodeje 14 aut, které slouží pro potřeby konkursní správy. Redukce tohoto počtu proběhne nejpozději do konce září, neboť od 1. října 2005 se očekává další snížení počtu zaměstnanců, čemuž bude přizpůsoben i počet vozidel.