19.5.2005

Třetí dražba uměleckých předmětů z majetku Union banky byla úspěšná

OSTRAVA (19. 5. 2005) – Pouze 19 uměleckých předmětů se nepodařilo prodat v dražbě, ve které správkyně konkursní podstaty Union banky Michaela Huserová nabídla zájemcům celkem 83 obrazů, plastik, soch či starožitností. Byla to v pořadí již třetí dražba uměleckých předmětů z majetku zkrachovalé ostravské banky.

Celková suma dosažená vydražením 64 předmětů dosáhla bezmála 1,23 miliónu korun. Součet vyvolávacích cen všech předmětů byl skoro 1,5 miliónu korun. Břetislav Hodan z Ostravské aukční síně, která byla organizátorem dražby, považuje výsledky za velmi dobré, protože se podařilo prodat více než tři čtvrtiny nabízených předmětů.

Do dražby byla zařazena i umělecká díla, která se nepodařilo prodat ve dvou předchozích dražbách. Huserová tentokrát zvolila cestu snížení vyvolávacích cen na polovinu znaleckého odhadu, a to u většiny nabízených předmětů, protože chtěla přilákat co nejvíce zájemců. Navíc údržba, skladování, ostraha a pojištění uměleckých předmětů zatěžuje konkursní podstatu náklady. Jakým způsobem budou zpeněženy zbývající umělecké předměty v majetku Union banky zatím konkursní správkyně nerozhodla.

V dražbě našla majitele i plastika Levhart s křídly od Michaela Gabriela s nejvyšší vyvolávací cenou (150 tisíc korun), a to právě za tuto cenu, za 149 tisíc byl dále prodán obraz Alej od neurčeného autora, jehož vyvolávací cena byla rovných 100 tisíc korun. Za vyvolávací cenu 100 tisíc byl prodán obraz Zima v lese od Adolfa Kaufmanna, což byla třetí nejvyšší cena. Naopak majitele nenašla státní kulturní památka obraz Obrácení sv. Pavla na křesťanskou víru.

Největší souboje dražitelé svedli o několik obrazů Mikoláše Axmana, kde se cena jednoho obrazu dostala licitací z dvou tisíc až na 10 400. Velký nárůst ceny byl dosažen také u obrazů s názvem Snová krajina od Lenky Kovalové, kde byla vyvolávací cena 700 korun a konečná cena 5100 korun.

Výnos z první dražby uměleckých předmětů nabídnutých Union bankou dosáhl 5,3 miliónu korun. Ze 136 nabízených položek, u kterých byl součet vyvolávacích cen 4,12 miliónu korun, jich nenašlo nového majitele pouze 18. V pořadí druhé dražbě uměleckých předmětů nabídla konkursní správkyně Union banky 50 obrazů a 4 plastiky. Celkově se podařilo vydražit 32 položek za 1,1 miliónu korun.