15.7.2005

Union banka nabízí k prodeji pohledávky za největšími dlužníky

OSTRAVA (15. 7. 2005) – Veřejné výběrové řízení na prodej pohledávek za největšími dlužníky, společnostmi Invesmart B.V. a Union Group, vyhlásila dnes správkyně konkursní podstaty Union banky Michaela Huserová. Pohledávek za Invesmartem je celkem 21 a celková výše jejich jistin dosahuje 2,525 miliardy korun. Union bankou jsou vedeny jako dlouhodobě nehrazené a rizikové, Invesmart nikdy svoji pozici dlužníka neuznal. Stejně tak dlouhodobě nehrazených a nebonitních je šest pohledávek za společností Union Group, která je navíc v konkursu, se součtem nesplacených jistin 965,7 miliónu korun.

Možnost seznámit se s detaily pohledávek budou mít účastníci řízení, kteří splní stanovené podmínky, od 8. do 19. srpna 2005. Cenové nabídky musí být předloženy nejpozději do 26. srpna do 12 hodin k notáři. Jediným kriteriem pro hodnocení návrhů bude výše celkové úplaty za postoupení pohledávek. Hodnocení nabídek bude probíhat, stejně jako v případě prodejů balíků korporátních pohledávek, na jednání věřitelského výboru.

Konkursní tým se snažil vymoci pohledávky od prohlášení konkursu standardními způsoby jako v případě jiných dlužníků, všechny pokusy však selhaly. Ze sídla Invesmartu v Holandsku se během konkursu vracely prakticky veškeré výzvy k úhradě zpět, dokonce výzvu k úhradě nebylo možné předat ani osobně. „Vyústěním tohoto stavu proto bylo podání návrhu na konkurs Invesmartu i Union Group loni v červenci,“ dodala Huserová. Ještě před tím byly zažalovány vybrané pohledávky za Invesmartem, aby soud rozhodl, zda je nárok Union banky oprávněný. Prvoinstanční soud dal začátkem letošního roku Union bance za pravdu a nařídil Invesmartu závazek uhradit.

„Vzhledem k hrozbě mezinárodní arbitráže ze strany Invesmartu jsme považovali za logické nabídnout pohledávky státu. Pokud by k ní došlo a stát v ní neuspěl, mohl by tuto pohledávku započítat. Z ministerstva financí jme ale dostali zamítavou reakci. Ani ČNB a ČKA, kterým byly tyto pohledávky také nabídnuty, o ně neprojevily zájem. Proto padlo rozhodnutí pohledávky za největšími dlužníky prodat.,“ dodala Huserová. Nejdříve však byly podány žaloby i na zbývající pohledávky. Vzhledem k charakteru pohledávek nelze čekat významný výtěžek, který by podstatně navýšil konkursní výnos. Pohledávky ale jsou součástí majetku a správkyně konkursní podstaty je musí ze zákona zpeněžit.

Invesmart a Union Group se staly dlužníky Union banky poté, kdy v listopadu 2002 převzaly tzv. speciální úvěry, které banka poskytla spřízněným firmám. Jako protihodnotu získal Invesmart akciové podíly Union banky a Union Group. Podobně i Union Group takto získal podíl v Union bance.