29.7.2005

Union banka prodává miliardové dluhy Invesmartu

PRAHA (15. 7. 2005) – Konkursní správkyně zkrachovalé Union banky Michaela Huserová se rozhodla prodat dvě mnohamiliardové pohledávky za společnostmi Invesmart a Union Group ve veřejných výběrových řízeních.

Podle interní evidence Union banky je hodnota pohledávky za Invesmartem 2,5 miliardy korun, pohledávka za Union Group přesahuje 965 miliónů korun. Prodej těchto dluhů je přitom jedním z nutných kroků pro završení konkursu.

Velké částky za zbylé pohledávky ale správkyně nezíská. Invesmart peníze zřejmě nemá, jinak by je do Union banky investoval, a Union Group je v úpadku. Obě firmy dluží za takzvané speciální úvěry, které v minulosti poskytla Union banka spřízněným osobám. Na obě společnosti byly převedeny v souvislosti se vstupem bývalého většinového akcionáře, italského Invesmartu do Union banky.

Jde už o druhý pokus o prodej. Letos na jaře tyto dluhy Huserová nabídla státu, aby se pojistil proti případné mezinárodní arbitráži, kterou Invesmart hrozil. Ministerstvo financí ale nabídku odmítlo s tím, že žádná arbitráž se proti Česku nevede.

S vybranými doklady k pohledávkám se mohou účastníci výběrového řízení seznámit od 8. do 19. srpna, nejpozději do 26. srpna pak musí předložit nabídku. Jediným kritériem bude cena. Podrobnobnosti řízení jsou adrese www.union.cz.

Odprodejem prakticky skončí zpeněžování majetku bývalé banky, která je od května 2003 v konkursu. Na účtu správkyně jsou nyní zhruba tři miliardy korun, které po odečtení nákladů ze soudních sporů slíbila správkyně rozdělit mezi věřitele.

Zdroj: Hospodářské noviny