29.7.2005

Stanovisko Union banky k aktivitám Romana Světlého

Výsledkem žaloby na ochranu osobnosti, kterou podala správkyně konkursní podstaty (SKP) Union banky Ing. Michaela Huserová v souvislosti s aktivitami Romana Světlého je, že Krajský soud v Ostravě mu nařídil, aby se omluvil SKP a věřitelům, jež oslovil dopisem s nepravdivými údaji o průběhu konkursního řízení.

Roman Světlý, který zastupuje věřitelku Union banky paní Urbánkovou s pohledávkou 714 korun, opakovaně posílal dopisy na hlavičkovém papíře Komory ekonomických a právních specialistů (KEPS) na konkursní soud a vybraným věřitelům, ve kterých požadoval odvolání SKP. Obsahovaly podle názoru právníků zavádějící a nepravdivá tvrzení o průběhu konkursu uvádějící věřitele v omyl. Jeden z dopisů dokonce nabádal věřitele, aby se připojili k žalobě na vymáhání údajné stamiliónové škody po SKP a věřitelském výboru (viz Stanovisko Union banky k dopisům zaslaným věřitelům na hlavičkovém papíře KEPS)

Union banka považuje za důležité informovat o zvláštnostech počínání Romana Světlého:

– Napsal desítky dopisů věřitelům, několik podání na soud, pravidelně studuje konkursní spis a tyto práce mu musely zabrat mnoho desítek hodin času. Na druhé straně je pohledávka paní Urbánkové pouze ve výši 714 korun a ani stoprocentním plnění, které v konkursu nepřichází v úvahu, by nemohlo stačit na jeho odměnu. Aktivity Světlého proto rozhodně nemohou být ekonomicky výhodné.

– Během konkursního řízení na Union banku se ani jednou neobrátil na správkyni konkursní podstaty Ing. Michaelu Huserovou se svými připomínkami a třeba se žádostí o vysvětlení postupu. Tento logický první krok vynechal a své dopisy adresoval vždy rovnou soudu a nebo dokonce vybraným věřitelům.

– Své dopisy zasílal na hlavičkovém papíře občanského sdružení Komora ekonomických a právních specialistů, i když tato komora paní Urbánkovou nezastupuje. KEPS nemá právo zastupovat žádného věřitele, to má pouze Roman Světlý. Je oprávněn jednat jen v případě paní Urbánkové. Světlý se tak neoprávněně zaštiťuje KEPS, o níž však není SKP známo, že by zastupovala jakéhokoli věřitele Union banky či přihlásila do konkursu jakoukoli pohledávku za zkrachovalou bankou.

– Nařízení soudu, aby se omluvil, není možné považovat za splněné. SKP sice obdržela dopis s omluvou, který ale není vlastnoručně podepsán, což není dostatečným naplněním rozhodnutí soudu a SKP žádá o nápravu.

– Union banka má na 75 tisíc věřitelů, některé s pohledávkami v řádech až sta miliónů korun či miliard korun, kteří jsou s průběhem konkursního řízení spokojeni. Nikdo z věřitelů nepostupuje způsobem „notorického stěžovatele“, jako právě Světlý zastupující věřitelku s pohledávkou 714 korun.

– Podle Krajského soudu v Ostravě žádné jeho podání nenaplnilo důvody odvolání SKP. Stejně se vyjádřil i státní zástupce a rovněž věřitelský výbor, který reprezentuje přes 80 procent věřitelů.

– Vykonstruovaná obvinění SKP brzdí průběh jinak velmi rychlého konkursu informacemi o údajném porušování zákona s cílem odvolat SKP. Věřitelé Union banky s uznanými pohledávkami již po roce a půl od prohlášení konkursu dostali vyplaceno 20 procent svých pohledávek, což je v tuzemských podmínkách unikátní výsledek. Po skončení konkursu dostanou věřitelé ještě zhruba 14 procent svých pohledávek a celkový výnos konkursu tak dosáhne 34 procent. Běžný je přitom v ČR výnos mezi třemi až pěti procenty.