12.9.2005

Fond odmítá odvolání Huserové

PRAHA (7. 9. 2005) – Fond pojištění vkladů, který je největším věřitelem zkrachovalé Union banky (UB), nesouhlasí s odvoláním správkyně konkursní podstaty Michaely Huserové, o němž minulý měsíc rozhodl Vrchní soud v Olomouci. Vedení fondu zaslalo své stanovisko ministru spravedlnosti Pavlu Němcovi v dopise, který má Právo k dispozici.

Podle vrchního soudu správkyně zpeněžovala majetek, který nebyl zapsán do soupisu konkursní podstaty, založeného v konkursním spise. Fond, který ze svých pohledávek u banky ve výši 12,5 miliardy korun už asi dvě miliardy získal, se nyní přidává na stranu Huserové a nesouhlasí s rozhodnutím soudců, ani s jeho odůvodněním.

"Fond se s takovým důvodem odvolání správkyně nemůže ztotožnit, jelikož je mu známo, že k takovému pochybení správkyně nedošlo," píše se v dopise adresovaném Němcovi. Zákon podle zástupců fondu výslovně neukládá konkursním správcům založit soupis majetku do konkursního spisu, nestanovuje ani žádný termín, ani podobu soupisu.

Huserová vytvořila podle svých slov soupis majetku hned první den po prohlášení konkursu a dále vyhotovovala dílčí soupisy. Na krajský soud pak předala úplnou podobu soupisu 5. března 2004.

Fond současně odmítl spekulace, že by majetek konkursní podstaty UB byl prodáván utajeně. "Věřitelský výbor a soud byly v tomto konkursním řízení informováni o každém jednotlivém prodeji majetku. Nemohlo zde dojít k poškození věřitelů či k tomu, že by se správkyně pokoušela něco prodat tzv. pod rukou," uvádí se dále v dopise.

Zdroj: Právo