22.9.2005

Správce Union banky: Analýza potvrdila, že prodej nemovitostí byl v pořádku

OSTRAVA – Analýza, kterou si nechal zpracovat nový správce konkursní podstaty Union banky Lukáš Raida v souvislosti s mediálně diskutovaným prodejem nemovitostí banky, prokázala, že se věřitelé banky nemusejí obávat zpochybnění tohoto prodeje a výnosu z něj. Postup společnosti G.E.N., která se neúspěšně ucházela o soubor 24 nemovitostí, nechal nový správce prověřit jako jednu z věcí, k nimž se vztahují soudní spory zkrachovalé Union banky. „Ke zpracování analýzy jsem přistoupil vzhledem k zablokování peněz za prodej nemovitostí v souvislosti se žalobou podanou společností G.E.N. Prodej nemovitostí byl dle dostupných informací zcela v pořádku, což ostatně potvrdil svým usnesením jak krajský tak i vrchní soud,“ uvedl správce.

G.E.N. loni napadl žalobou prodej nemovitostí a dožaduje se, aby soud zrušil kupní smlouvu mezi Union bankou a firmou Aspana holding, která za nemovitosti nabídla nejvíce a tyto nakonec získala. „Po prostudování všech dokumentů musím konstatovat, že v argumentech a postupu společnosti G.E.N. je mnoho rozporů a sama si protiřečí,“ řekl Raida.

G.E.N. svojí žalobu mimo jiné opírá o tvrzení, že nabídl nejvyšší cenu v obchodní veřejné soutěži na prodej nemovitostí. Soutěž však byla ukončena odmítnutím všech nabídek, o čemž je pořízen notářský zápis z jednání věřitelského výboru. Rovněž sama společnost G.E.N při jednání, ze kterého je k dispozici zápis, potvrdila, že soutěž skončila. Totéž G.E.N. konstatoval v dopise, kde bere na vědomí ukončení soutěže a kde projevil i nadále zájem o nemovitosti. „Řádné ukončení soutěže v souladu s pravidly potvrdil i vypracovaný posudek advokátní kanceláře Kříž, Bělina,“doplnil konkursní správce.

G.E.N. prostřednictvím médií v minulých týdnech dále tvrdil, že Aspana hoding získala nemovitosti na základě dodatečně upravené cenové nabídky, což má dokládat grafologický posudek od znalce Pavla Kokiše. Zástupci společnosti G.E.N. však z tohoto posudku nikdy necitovali další podstatné údaje, například to, že nebyl zkoumán originál cenové nabídky, ale pouze xerografická kopie. Sám znalec Kokiš v tomto posudku uvádí: Jelikož se jedná o xerografickou kopii, hodnotím spornou písemnost jako obtížněji zpracovatelnou. Znalec dále tvrdí (náhled zde >>), že upřesnění závěru zkoumání bude možné až po prozkoumání originálu. Na základě takto neúplných argumentů společnost G.E.N. požádala, aby se věcí zabývala nejvyšší státní zástupkyně.

„Vzhledem k postupu společnosti G.E.N. jsem zadal vypracování grafologického posudku (náhled zde >>), který zkoumal originál nabídky společnosti Aspana holding. Z posudku vyplývá, že s nabídkou nebylo manipulováno mechanickým ani chemickým způsobem, tedy že cenová nabídka nebyla dodatečně upravena“ řekl Raida. Nový správce rovněž požádal společnost Aspana holding o její vyjádření k předložené cenové nabídce. Aspana holding doručila notářsky ověřené vyjádření (náhled zde >>), ve kterém popírá jakékoliv dodatečné úpravy cenové nabídky za soubor nemovitostí.

Všechny prostudované materiály ukazují na nekorektní postup společnosti G.E.N., který by mohl ve věřitelích Union banky vzbuzovat dojem, že jsou kráceni na svých právech. Ve skutečnosti ale postup prodeje přinesl navýšení ceny z původních 151 miliónů až na konečných 183 miliónů korun.

K celé věci je třeba dodat, že Aspana holding řádně zaplatila za soubor nemovitostí všech 183 miliónů korun, ale tyto peníze jsou dosud z valné části v notářské úschově, a to právě kvůli žalobě G.E.N. „V takto vzniklé situaci, kdy kvůli postupu společnosti G.E.N. byly a jsou peníze věřitelů blokovány v notářské úschově, doručila dne 25.4.2005 společnost G.E.N. Union bance přípis označený jako „obchodní návrh“ (náhled zde >>), ve kterém nabízí stažení své žaloby v případě, že jí Union banka prodá nemovitosti v Praze a okolí,“ dodal Raida.

Pokud společnost G.E.N. dlouhodobě uváděla, že je vážným zájemcem o koupi souboru nemovitostí, pak je otázkou, proč nikdy nenabídla nejvyšší cenu. Ve zrušené soutěži byla nejvyšší nabídnutá cena 151 miliónů korun, ale nikoliv od firmy G.E.N. V dalším vyjednávacím kole s bývalými účastníky soutěže byla nabídnuta nejvyšší cena 171 miliónů korun a opět nebyla od společnosti G.E.N. I tuto nabídku věřitelský výbor odmítl jako nepřiměřeně nízkou. V posledním vyjednávacím kole pak s nabízenou cenou 183 miliónů korun uspěla Aspana holding a ani v tomto případě nenabídl G.E.N. nejvíce.

V souvislosti se společností G.E.N. připomínáme, že předsedou jeho dozorčí rady je mezinárodně hledaný Petr Lukeš.