13.10.2005

Pohledávky za Invesmartem a Union Group budou znovu nabídnuty k prodeji

OSTRAVA (13. 10. 2005) – Věřitelský výbor Union banky souhlasil s vyhlášením nového výběrového řízení na prodej pohledávek za největšími dlužníky banky, společnostmi Invesmart BV a Union Group. Pohledávky již byly jednou k prodeji nabídnuty, ale po odvolání bývalé správkyně konkursní podstaty se na srpnovém zasedání věřitelského výboru dohodl nový správce Lukáš Raida se zástupci věřitelů na odmítnutí všech doručených nabídek.

„Důvodem byla obava, aby některý z neúspěšných uchazečů nebo i věřitelů mohl zpětně napadnout celý proces zpeněžení pohledávek za Invesmartem a Union Group jen proto, že byl uzavřen za nového správce konkursní podstaty,“ uvedl Lukáš Raida, který byl do funkce jmenován v polovině srpna. Nabídky na koupi pohledávek by se měly hodnotit ještě do konce letošního roku.

Pohledávky za těmito dlužníky jsou vedeny jako dlouhodobě nehrazené, rizikové a málo bonitní. Pohledávek za Invesmartem je celkem 21 a celková výše jejich jistin dosahuje 2,5 miliardy korun. Za společností Union Group, na kterou byl prohlášen konkurs, eviduje Union banka šest pohledávek se součtem nesplacených jistin v objemu zhruba jedné miliardy korun. Největší část dluhu Invesmartu a Union Group vznikla poté, kdy v listopadu 2002 převzaly tzv. speciální úvěry původně poskytnuté spřízněným firmám. Jako protihodnotu získal Invesmart akciové podíly Union banky a Union Group. Podobně i Union Group takto získal podíl v Union bance.

Konkursní správce Raida předložil věřitelům rovněž návrh na prodej zbývajícího nepotřebného movitého majetku prostřednictvím výběrového řízení. Věřitelský výbor s tímto návrhem souhlasil. V evidenci stále zůstává velký počet položek majetku, který není pro investory výrazně zajímavý například v porovnání s portfoliem pohledávek, ale podle zákona o konkursu a vyrovnání musí být zpeněžen. Velký počet položek majetku souvisí s předmětem podnikání Union banky a s rozsáhlou sítí poboček. V létě Union banka provedla úspěšný výprodej movitého majetku, nyní chce zbývající část prodat v celku. „Další prodej jednotlivých kusů by byl zdlouhavý a značně nákladný a stejně by nakonec v majetku zůstaly položky velmi obtížně zpeněžitelné,“ řekl Raida.

Správce konkursní podstaty dále informoval členy věřitelského výboru, že koncem září dokončil revizi soupisu konkursní podstaty a revidovaný soupis předal na dohlížející krajský soud.