21.10.2005

Union banka nabízí pohledávky za největšími dlužníky a movitý majetek z poboček

OSTRAVA (21. 10. 2005) – Veřejná výběrová řízení na prodej pohledávek za společnostmi Invesmart B.V. a Union Group vyhlásil dnes správce konkursní podstaty Union banky Lukáš Raida. Jde o největší dlužníky zkrachovalé banky, Invesmart dluží na jistinách zhruba 2,5 miliardy korun a Union Group miliardu.

Vzhledem k charakteru pohledávek nelze čekat významný výtěžek, který by podstatně navýšil konkursní výnos, ale pohledávky jsou součástí majetku a musí být zpeněženy. Jde sice o největší dlužníky, ale Invesmart svoji pozici dlužníka nikdy neuznal a s konkursní správou od prohlášení konkursu prakticky nekomunikuje. Oprávněnost nároku Union banky nicméně již pravomocně potvrdil tuzemský soud poté, co byly pohledávky v rámci standardního procesního vymáhání zažalovány. Ani v případě Union Group nelze čekat významný výnos z prodeje, protože na společnost byl prohlášen konkurs. Pohledávky za oběma dlužníky jsou evidovány jako dlouhodobě nesplacené a nebonitní.

Kvůli hrozbě mezinárodní arbitráže ze strany Invesmartu nabídla Union banka nejprve pohledávky za touto společností státu. Zamítavá reakce přišla z ministerstva financí a ani ČNB a ČKA, kterým byly tyto pohledávky také nabídnuty, o ně neprojevily zájem.

Konkursní správce Raida dnes vyhlásil i další dvě výběrové řízení, obě na prodej nepotřebného movitého majetku ze skladů v Ostravě a Rynholci. Jedná se o několik tisíc položek z vybavení bývalých poboček banky, které byly po prohlášení konkursu vystěhovány. Výprodej tohoto majetku probíhal po celou dobu konkursu po kusech, zbytek nabízí Union banka jako dva celky. „Důvod je jednoduchý. Pokračování ve stejném způsobu prodeje by bylo zdlouhavé a značně nákladné a stejně by nakonec v majetku zůstaly položky velmi obtížně zpeněžitelné,“ dodal Raida.

Noví majitelé pohledávek za největšími dlužníky a souborů movitých věcí z bývalých poboček by měli být známí začátkem prosince, kdy bude o nabídkách rozhodovat věřitelský výbor. Jediným kriteriem pro hodnocení návrhů bude nabídnutá cena. Cenové nabídky musí být v souladu se zveřejněnými podmínkami výběrových řízení předloženy nejpozději do 2. prosince do 12 hodin.