15.11.2005

Nový majitel pohledávek za Invesmartem a Union Group vzejde ze tří investorů

OSTRAVA (15. 11. 2005) – Od včerejška mají uchazeči o pohledávky Union banky za společnostmi Invesmart a Union Group možnost seznámit se s dokumentací k nabízeným pohledávkám v tzv. dataroomech. O pohledávky projevilo předběžně zájem pět investorů, podmínky stanovené výběrovým řízením nakonec splnili tři z nich, kteří tak mají možnost účasti v dataroomech. Dva investoři se zajímají jak o pohledávky za Invesmartem, tak i o pohledávky za Union Group a jeden investor pouze o pohledávky za Invesmartem.

Podle výše jistin jde o největší dlužníky zkrachovalé Union banky, Invesmart totiž dluží jen bez úroků zhruba 2,5 miliardy korun a Union Group necelou miliardu. Přesto se nedá po skončení výběrového řízení očekávat výrazný výnos pro konkursní podstatu. Jde o dlouhodobě nehrazené a málo bonitní pohledávky, Invesmart svoji pozici dlužníka nikdy neuznal a na svém názoru trval i přes to, že soud pravomocně uznal oprávněnost nároku Union banky. Druhý dlužník, Union Group, je v konkursu a ani v jeho případě proto nelze čekat výrazný výnos.

Kvůli hrozbě mezinárodní arbitráže ze strany Invesmartu nabídla Union banka nejprve pohledávky za touto společností státu. Zamítavá reakce však přišla z ministerstva financí a ani ČNB a ČKA, kterým byly tyto pohledávky také nabídnuty, o ně neprojevily zájem.

Po skončení dataroomů, které jsou naplánovány od 14. do 25. listopadu, mají zájemci o pohledávky čas na vypracování cenových nabídek. Ty musí být v souladu s podmínkami výběrového řízení předány k rukám notáře, a to do 2. prosince do 12.00 hodin. Návrhy se budou posuzovat na jednání věřitelského výboru banky 7. prosince s tím, že jediným kritériem pro rozhodování je výše nabízené ceny.

Termín 2. prosince platí rovněž i pro předání cenových nabídek na odkoupení většiny zbývajícího movitého majetku ze skladů v Ostravě a v Rynholci u Kladna. I na tyto prodeje vyhlásil správce konkursní podstaty Union banky Lukáš Raida veřejná výběrová řízení. V případě těchto tendrů se budou nabídky doručovat přímo konkursnímu správci.