12.12.2005

Union banka prodala pohledávky za Invesmartem a Union Group

OSTRAVA (12. 12. 2005) – Málo bonitní a dlouho nehrazené pohledávky za společnostmi Invesmart B.V. a Union Group změní majitele. Rozhodlo se o tom na jednání věřitelského výboru Union banky, na kterém byly otevřeny obálky s cenovými nabídkami z výběrových řízení. V případě pohledávek za Invesmartem věřitelský výbor doporučil vyhodnotit jako nejlepší nabídku od společnosti Braddock Finance & Capital Ltd., která dosáhla 265 tisíc korun. Za pohledávky za Union Group dosáhla nejvyšší nabídka 50 tisíc korun a byla rovněž od společnosti Braddock Finance & Capital Ltd.

Podle správce konkursní podstaty Lukáše Raidy o tyto pohledávky projevilo předběžně zájem pět investorů, veřejných výběrových řízení se nakonec zúčastnili tři z nich. Dva investoři se zajímali jak o pohledávky za Invesmartem, tak i o pohledávky za Union Group a jeden investor pouze o pohledávky za Invesmartem. Ten však doručil obálku s nabídkou pozdě a ta proto nebyla v souladu s podmínkami výběrového řízení ani otevřena.

Pohledávky za oběma dlužníky Union banka vedla jako dlouhodobě nehrazené, rizikové a málo bonitní. Za Invesmartem je jich celkem 21 a celková výše jejich jistin dosahuje 2,5 miliardy korun. Za společností Union Group eviduje Union banka šest pohledávek se součtem nesplacených jistin v objemu zhruba jedné miliardy korun.

„Vzhledem ke kvalitě pohledávek jsme již dopředu nečekali nějaký výrazný výnos pro konkursní podstatu,“ uvedl Raida. Union banka od prohlášení konkursu pohledávky vymáhala standardním způsobem, včetně jejich zažalování. Invesmart však svoji pozici dlužníka nikdy neuznal, a to ani tehdy, kdy soud pravomocně potvrdil oprávněnost nároku Union banky. Cena za pohledávky za Union Group je ovlivněna tím, že na majetek této společnosti byl prohlášen konkurs.

Největší část dluhu Invesmartu a Union Group vznikla poté, kdy v listopadu 2002 převzaly tzv. speciální úvěry původně poskytnuté spřízněným firmám. Jako protihodnotu získal Invesmart akciové podíly Union banky a Union Group. Podobně i Union Group takto získal podíl v Union bance. Kvůli hrozbě mezinárodní arbitráže ze strany Invesmartu nabídla Union banka nejprve pohledávky za touto společností státu. Zamítavá reakce však přišla z ministerstva financí a ani ČNB a ČKA, kterým byly tyto pohledávky také nabídnuty, o ně neprojevily zájem.

Věřitelský výbor dále doporučil konkursnímu správci prodat většinu zbývajícího movitého majetku ze skladů v Ostravě a v Rynholci u Kladna. I na tyto prodeje vyhlásil Raida veřejná výběrová řízení. Nejvyšší nabídka za slad v Ostravě byla 30 tisíc korun od firmy Trojek a nejvyšší nabídka za sklad v Rynholci dosáhla 20 tisíc korun a podala ji fyzická osoba.