19.12.2005

Soud potvrdil, že Sigma Group je dlužníkem Union banky

OSTRAVA – (19. 12. 2005) – Okresní soud v Olomouci rozhodl, že společnost Sigma Group je dlužníkem Union banky a má zaplatit přes 52 miliónů korun nesplacené jistiny úvěru a k tomu ještě řádné a sankční úroky. Celkové závazky této firmy vůči zkrachovalé bance přesahují stomiliónovou hranici.

„Rozhodnutí soudu potvrdilo naše stanovisko, že Sigma Group je dlužníkem a že postup vůči němu byl v pořádku,“ uvedl správce konkursní podstaty Lukáš Raida. Od prohlášení konkursu do současnosti se Sigma Group „propracovala“ až na největšího dlužníka (zároveň jednoho z posledních dlužníků), a to svým přístupem k závazkům spojeným s malou ochotou věcně komunikovat s konkursní správou.

Pohledávky za Sigmou Group, vyplývající z poskytnutého úvěru, se staly splatnými prohlášením konkursu na majetek Union banky dne 29. května 2003. Konkursní tým postupoval při jejich procesním vymáhání standardním způsobem jako vůči ostatním dlužníkům Union banky a nakonec dlouhodobě nehrazené pohledávky zažaloval, což se stalo zhruba po dvou letech od prohlášení konkursu.

Společnost Sigma Group se ještě před prohlášením konkursu pokusila uhradit některé své závazky prostřednictvím zápočtů. Soud však nyní rozhodl, že toto započtení není platné a účinné. V odůvodnění rozsudku konstatuje, že podle platných právních norem závazek Sigmy Group provedeným zápočtem nezanikl. Nezanikl ani přesto, že se Sigma Group pokoušela všemi dostupnými prostředky, i mediálně, zpochybnit existenci svých závazků.

Komunikace s dlužníkem byla vždy velice komplikovaná. Sigma Group nevyužila ani možnosti odpuštění sankčních úroků při splátce jistiny a řádných úroků, což byla metodika schválená věřitelským výborem a soudem a byla časově omezená. Řada dlužníků přitom tuto možnost přivítala a svůj závazek uhradila. Sigma Group mimo jiné tvrdila, že je schopná řádně splatit všechny své nesporné či soudem přikázané závazky. Mohla to však kdykoliv během konkursu udělat, což se ale nestalo.

„Musím trvat na tom, aby Sigma Group ve prospěch věřitelů Union banky uhradila celý závazek, který je po splatnosti již více než 2,5 roku. Mojí povinností danou zákonem je postupovat ve prospěch věřitelů úpadce,“ dodal Raida.