2.1.2006

Union banka poskytuje součinnost německému soudu

OSTRAVA (29. 12. 2005) – Union banka poskytuje součinnost německému soudu v Coburgu v procesu s pokusem o finanční podvod. Soud se týká případu z roku 1995, kdy německý občan založil v tehdejší Ekoagrobance, kterou později převzala Union banka, termínovaný vklad na tři měsíce na sumu ve stovkách miliónů korun. Ke vložení peněz však nikdy nedošlo.

Po několika dnech od založení tohoto termínovaného vkladu si jeho zřizovatel vyžádal po Ekoagrobance obecné potvrzení, že lze tento typ účtu použít jako zástavu a především na základě tohoto potvrzení se pokusil v Německu spáchat podvod. V bance požadoval půjčku a jako zástavu chtěl použít právě termínovaný vklad v Ekoagrobance. K zástavě však nemohlo dojít, protože na termínovaný vklad vedený v České republice nikdy nebyly vloženy peníze.

Union banka je v procesu mezi hlavními svědky obžaloby. Nejprve Union banka do Německa posílala dokumentaci, která se celého případu týká a pak se její zástupce přímo v Coburgu zúčastnil dvou jednání soudu jako svědek. U soudu potvrdil právoplatnost dokumetace, tedy to, že smlouva o uzavření termínovaného vkladu byla platná a současně i skutečnost, že nikdy nedošlo ke složení peněz na účet.

Celý případ podle správce konkursní podstaty Lukáše Raidy ukazuje, že průběh konkursního řízení není úzce omezen pouze na zpeněžování majetku úpadce, ale znamená i spoustu administrativní práce. “Union banka běžně poskytuje informace a součinnost tuzemské policii, státnímu zastupitelství či soudům a nyní podobná součinnost dokonce překročila hranice,“ dodal s tím, že se však jedná o ojedinělý případ.