18.1.2006

Union banka předala dokumentaci k pohledávkám za Invesmartem a Union Group

OSTRAVA (17. 1. 2006) – Union banka předala v minulých dnech dokumentaci k pohledávkám za společnostmi Invesmart a Union Group. Pohledávky za největšími dlužníky zkrachovalé banky tak mají definitivně nového majitele, kterým je společnost Braddock Finance & Capital Ltd.

V majetku Union banky tak již nebudou nadále figurovat tyto rizikové, málo bonitní a dlouho nehrazené pohledávky. Za Invesmartem jich bylo celkem 21 v celkové výši jistin 2,5 miliardy korun. Za společností Union Group evidovala Union banka šest pohledávek se součtem nesplacených jistin v objemu zhruba jedné miliardy korun.

Pohledávky změnily majietele po ukončených výběrových řízeních, ve kterých nabídla nejvyšší cenu právě společnost Braddock Finance & Capital Ltd. Pohledávky za Invesmartem byly prodány za 265 tisíc korun a pohledávky za Union Group za 50 tisíc korun.

"V porovnání s nominální hodnotou pohledávek je samozřejmě jejich prodejní cena nízká, ale je to nejvyšší cena, kterou trh pohledávky ohodnotil. Ani jsem výrazný výnos neočekával," uvedl správce konkursní podstaty Lukáš Raida. Dodal, že na prodejní ceně se určitě odrazila skutečnost, že Invesmart svoji pozici dlužníka nikdy neuznal, a to ani tehdy, kdy soud pravomocně potvrdil oprávněnost nároku Union banky. A na majetek Union Group byl prohlášen konkurs.

Největší část dluhu Invesmartu a Union Group vznikla poté, kdy v listopadu 2002 převzaly tzv. speciální úvěry původně poskytnuté spřízněným firmám. Jako protihodnotu získal Invesmart akciové podíly Union banky a Union Group. Podobně i Union Group takto získal podíl v Union bance. Kvůli hrozbě mezinárodní arbitráže ze strany Invesmartu nabídla Union banka nejprve pohledávky za touto společností státu. Zamítavá reakce však přišla z ministerstva financí a ani ČNB a ČKA, kterým byly tyto pohledávky také nabídnuty, o ně neprojevily zájem.