30.1.2006

Union banka prodala miliardové pohledávky

OSTRAVA (18. 1. 2006) – Novým majitelem pohledávek za největšími dlužníky se tak stala společnost Braddock Finance & Capital Ltd. „V majetku banky tak již nebudou nadále figurovat tyto rizikové, málo bonitní a dlouho nehrazené pohledávky. Za Invesmartem jich bylo celkem jedenadvacet v celkové výši jistin 2,5 miliardy korun. Za společností Union Group evidovala Union banka šest pohledávek se součtem nesplacených jistin v objemu zhruba jedné miliardy korun. Ve výběrových řízeních nabídla nejvyšší cenu společnost Braddock Finance & Capital Ltd. Pohledávky za Invesmartem byly prodány za 265 tisíc korun a pohledávky za Union Group za 50 tisíc korun,“ uvedl Oldřich Babický, mluvčí Správce konkurzní podstaty Union banky, a. s., v likvidaci.

Podle něj v porovnání s nominální hodnotou pohledávek je samozřejmě jejich prodejní cena nízká. „Je to ale nejvyšší cena, kterou trh pohledávky ohodnotil. Ani jsem výrazný výnos neočekával,“ dodal správce konkurzní podstaty Lukáš Raida. Podle něj se na prodejní ceně určitě odrazila skutečnost, že Invesmart svoji pozici dlužníka nikdy neuznal a na majetek Union Group byl prohlášen konkurz.

Největší část dluhu Invesmartu a Union Group vznikla poté, kdy v listopadu 2002 převzaly tzv. speciální úvěry původně poskytnuté spřízněným firmám. Jako protihodnotu získal Invesmart akciové podíly Union banky a Union Group. Podobně i Union Group takto získala podíl v Union bance. Kvůli hrozbě mezinárodní arbitráže ze strany Invesmartu nabídla Union banka nejprve pohledávky za touto společností státu. Ten však podle Babického o pohledávky zájem neměl.

Zdroj: Moravskoslezský deník