21.3.2006

Union banka průběžně vyplácí věřitele v částečném rozvrhu

OSTRAVA (21. 3. 2006) – Počet věřitelů Union banky, kteří ještě nedostali vyplaceno 20 procent ze svých uznaných pohledávek v rámci tzv. částečného rozvrhu, se stále snižuje. Celkem již bylo vyplaceno 3,07 miliardy korun, tedy téměř 97 procent z těchto uznaných nároků.

Peníze věřitelům začala banka vyplácet těsně před koncem roku 2004, v několika následujících týdnech byla vyplacena většina věřitelů, a to buď prostřednictvím poštovní poukázky, převodem na předem sdělené číslo účtu či vyzvednutím hotovosti na doručovací adrese Union banky.

Během loňského a začátkem letošního roku probíhala průběžná výplata zbývajících nároků. Šlo však vždy o malé počty pohledávek. "Hlavní důvod, proč zatím není vyplaceno 100 procent nároků, je prostý. Union banka má na 75 tisíc věřitelů, přičemž ne všichni sdělili správci správné číslo účtu, případně se dodatečně přestěhovali a nebylo jim možné doručit poukázku," uvedl správce konkursní podstaty Lukáš Raida.

Kromě těchto důvodů jsou i další. Na pokladnu si nepřišlo vyzvednout hotovost na tisíc věřitelů, a to zejména proto, že v hotovosti se vyplácely pouze nároky v rozsahu od 50 haléřů do 20 korun. V řadě případů pak probíhají rovněž dědická řízení, kdy v případě úmrtí věřitele je třeba vyčkat na ukončení dědického řízení a Union bance doručit ověřené usnesení s vyznačenou doložkou právní mocí. Teprve pak je možné poskytnout výplatu nároku dědicům. Podle Raidy jsou i případy řetězce úmrtí či situace, kdy dědic odmítne celé dědictví, protože závazky z něj převyšují pohledávky. Průběžně rovněž probíhají přezkumná jednání, na kterých konkursní správce douznává některé další pohledávky.

"U všech průběžně vyplácených pohledávek jde o počty řádově v desítkách kusů. Naprostá většina z 20 procent uznaných pohledávek byla skutečně vyplacena krátce po zahájení částečného rozvrhu. Tedy v prvních týdnech roku 2004," dodal Raida.

Vzhledem k tomu, že Union banka má i po částečném rozvrhu na účtech přes tři miliardy korun, počítá Raida s tím, že věřitelé dostanou vyplaceno ještě zhruba 14 procent z uznaných pohledávek. Celkový výnos na úrovni 34 procent je vysoko nadprůměrný a řadí konkurs Union banky k nejúspěšnějším v ČR.