21.3.2006

Rady pro věřitele zkrachovalé Union banky

Mojmír ŽÁČEK, redaktor České televize

Poslední desetiletí se neslo v duchu krachu mnoha finančních institucí. Jedním z největších pak byl kolaps ostravské Union banka. Bez celoživotních úspor mnohdy zůstaly desítky tisíc lidí. Union banka zkrachovala v květnu 2003. V ostravském peněžním ústavu uvízly vklady pětasedmdesáti tisíc střadatelů, kteří se přihlásili do konkurzu. V rámci dvacetiprocentního částečného vypořádání banka vyplatila necelé tři miliardy korun. Část peněz však na účtech konkurzního správce stále leží, přestože by mohla už být u svých vlastníků.

Lukáš RAIDA, správce konkurzní podstaty, Union banka, a. s.

V řadě případů věřitelé změnili svoji adresu, přestěhovali se, změnili své jméno, dámy se provdaly a tak dále, a tyto změny ve svých osobních údajích neoznamovali ani konkurznímu soudu, ani správě konkurzní podstaty, a pak tedy nastává problém při doručování peněz, kdy buď nelze doručit na dané jméno nebo na danou adresu.

Mojmír ŽÁČEK

Řešení tohoto problému není složité.

Lukáš RAIDA

Lhůty obecně pro udání jakési zprávy o změně osobních údajů neexistují, nicméně mohu samozřejmě věřitelům pouze doporučit to, ať tak činí bezodkladně poté, co k těmto skutečnostem dojde.

Mojmír ŽÁČEK

Podstatně větší problém nastává v jiné situaci.

Lukáš RAIDA

Tou další skupinou problému, která je spojena s nedotažením výplaty částečného rozvrhu, je ta skutečnost, že řada klientů Union banky v mezidobí od prohlášení konkurzu zemřela, a pak tedy nezbývá, než vyčkat s výplatou částečného rozvrhu až na okamžik, kdy bude pravomocně ukončeno dědické řízení po konkrétním věřiteli, tedy, kdy bude existovat usnesení dědického soudu o tom, komu namísto původně zemřelého věřitele tyto peníze vyplatit.

Mojmír ŽÁČEK

Důležité přitom je, kdy věřitel zkrachované Union banky zemřel.

Lukáš RAIDA

Pokud k úmrtí původního věřitele došlo ještě před prohlášením konkurzu, pak nezbylo těmto novým věřitelům, těm dědicům, než, aby přihlášku pohledávky podali sami. Mohly s tím samozřejmě nastat určité problémy, protože v danou chvíli nemuseli mít k dispozici ještě usnesení dědického soudu, ale pak tedy je na nich, aby se jako předpokládaní dědicové přihlásili a teprve dodatečně, poté, co obdrží rozhodnutí dědického soudu, toto doložili.

Mojmír ŽÁČEK

Do konkurzu se přihlásilo sedmdesát pět tisíc věřitelů. Skutečný počet občanů, kteří v Union bance měli uložené peníze, však byl téměř dvojnásobný. Mezi nepřihlášenými jsou tak i mnozí věřitelé, kteří zemřeli. Šance pozůstalých na peníze je však nulová.

Lukáš RAIDA

Pokud dědicové, anebo i původní věřitelé, teprve v současné době zjistí, že mají pohledávku, nebo by mohli mít pohledávku vůči Union bance a tuto doposud nepřihlásili, jsem nucen konstatovat, že bohužel už mají smůlu, protože uběhly zákonné lhůty, které stanovují termín pro podání přihlášky. Do dvou měsíců od prvého přezkumného jednání nelze už k případné dodatečné přihlášce vůbec v rámci konkurzu přihlížet.

Mojmír ŽÁČEK

Zcela jiná situace nastane ve chvíli, kdy zemřelý věřitel svou pohledávku u Union banky včas a v pořádku přihlásil. V takovém případě lidé o zděděné peníze nepřijdou.

Lukáš RAIDA

Poté, co tedy nový věřitel, tento dědic původního věřitele, získá příslušné pravomocné usnesení dědického soudu, měl by toto zaslat na konkurzní soud s oznámením, že došlo k takovéto skutečnosti a tato bude zohledněna a bude v evidenci jak soudu, tak naší evidenci, jako nový věřitel.

Mojmír ŽÁČEK

Dědic si však musí dobře spočítat, zda se o peníze ze zkrachovalé Union banky bude ucházet či nikoli. Především si totiž musí zjistit stav dluhů, které měl původní věřitel.

Lukáš RAIDA

Zaznamenali jsme i situaci, kdy dědicové takto zemřelého věřitele odmítli přijmout své dědictví po zustaviteli, a to typicky z toho důvodu, že toto dědictví samotné bylo zcela předlužené, to znamená, že závazky zemřelého byly vyšší než jeho případné pohledávky a majetek a v takovém případě tedy věřitel může odmítnout přijetí dědictví a nevstupuje ani do práv, ani do povinností původního věřitele a v tomto případě se tedy věřitelem Union banky z titulu té původně přihlášené pohledávky nestává.

Zdroj: Česká televize