28.3.2006

Další peníze pro věřitele Union banky

SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY UNION BANKY LUKÁŠ RAIDA

PRAHA (21. 3. 2006) – * Pohledávky za Invesmartem a Union Group v objemu 3,5 miliardy korun se podařilo prodat jen za 315 tisíc. Neočekával jste výrazně vyšší výnos?

Snažil jsem se na celou věc dívat racionálně. V první řadě jsem věděl, že tyto pohledávky jsou součástí konkurzní podstaty Union banky (UB) a dříve či později se budou muset prodat. Dále bylo jasné, že nevalná kvalita pohledávek v čase klesá. Zástupci Invesmartu s konkurzní správou prakticky nekomunikovali. Měli jsme sice pravomocné rozhodnutí soudu, že nároky Union banky vůči Invesmartu jsou oprávněné, nicméně dlužník neprojevil sebemenší ochotu své dluhy hradit a na výzvy vůbec nereagoval. V případě pohledávek za Union Group se jejich bonita snížila prohlášením konkurzu na tuto společnost. Mohl jsem sice doufat ve vyšší výnos, ale investoři víc nenabídli. S tím nic neudělám.

* Zůstávají v majetku Union banky ještě další podobně vysoké pohledávky?

Do pozice největšího dlužníka se nyní posunula společnost Sigma Group. I když se zdaleka nejedná o miliardové pohledávky, celková suma závazků přesahuje hranici 100 miliónů korun. I v případě těchto pohledávek soud uznal oprávněnost nároku Union banky a budeme je dále řešit.

* Jaké nejbližší kroky v konkurzu tedy budou následovat?

Postupně dokončujeme prodej movitého i nemovitého majetku. Většinu movitého majetku, který zaměstnanci UB nevyužívají, se již podařilo na konci loňského roku prodat. Nyní je připraven i prodej zbytku. Union banka tak už nebude mít žádný movitý majetek ve skladech. Chystá se rovněž prodej poslední nemovitosti, kterou je podíl na pozemku v Chomutově. Jen doplňuji, že vše se děje se souhlasem věřitelského výboru a dozorujícího soudu.

* Pochybnosti se loni objevily v případě prodeje 24 nemovitostí. Jeho průběh zpochybňovala společnost G. E. N., původní účastník tendru. Jaký je současný stav?

Podařilo se dospět k řešení vzájemnou dohodou, na jejímž základě společnost G.E.N. své sporné žaloby stáhla. Nyní budou moci být do konkurzní podstaty uvolněny z notářské úschovy všechny peníze za prodej nemovitostí. Prodejní cena činila 183 miliónů korun.

* Na jaký výnos se mohou věřitelé ještě těšit?

Současné prodeje již zdaleka nepředstavují takový výnos pro konkurzní podstatu, jaký znamenalo třeba vymáhání pohledávek po prohlášení konkurzu, prodej portfolia cenných papírů, souboru nemovitostí či balíků pohledávek. Loni se již prodával méně bonitní majetek UB. Celkový výnos z prodeje majetku přesahuje šest miliard korun, z toho zhruba tři miliardy již byly vyplaceny. Věřitelé tak dostali dvacet procent z uznaných pohledávek. Na účtech Union banky jsou nyní asi tři miliardy korun. Kolik nakonec dostanou jednotliví věřitelé, bude záležet na rozhodnutích soudů. Přihlášeny totiž byly pohledávky ve výši přes osmnáct miliard korun, ale uznány byly zhruba jen za patnáct miliard. Část věřitelů se obrátila na soud, aby ten rozhodl o oprávněnosti nároku. Celkový výnos konkurzu odhadujeme na zhruba 34 procent, což znamená, že by věřitelé dostali vyplaceno k těm zmíněným dvaceti procentům ještě zhruba dalších čtrnáct procent.

* Dá se odhadnout, kdy bude celý konkurz ukončen?

Vzhledem k velikosti konkurzu a počtu žalob, o kterých musí rozhodnout soudy, si to nedovolím ani tipovat. Časovou dostupnost práva nemohu ovlivnit.

Zdroj: Právo