2.5.2006

Union banka nabídne k prodeji pohledávky za společností Sigma Group

OSTRAVA (2. 5. 2006) – Pohledávky za současným největším dlužníkem Union banky, společností Sigma Group, budou prodány ve výběrovém řízení. S tímto postupem vyslovili souhlas členové věřitelského výboru.

"Výběrové řízení bude vyhlášeno standardním způsobem, a to prostřednictvím webových stránek (www.union.cz) a inzerátů v tisku, zhruba v polovině května. Podobně jako u ostatních výběrových řízení na prodej pohledávek bude po splnění kvalifikačních předpokladů zájemců rozhodující výše nabízené ceny," uvedl k tomu správce konkursní podstaty Lukáš Raida. Doručené nabídky budou vyhodnoceny na zasedání věřitelského výboru koncem června.

Skutečnost, že společnost Sigma Group je dlužníkem Union banky a má zaplatit přes 52 miliónů korun nesplacené jistiny úvěru a k tomu ještě řádné a sankční úroky, potvrdil koncem loňského roku Okresní soud v Olomouci. Celkové závazky této firmy vůči zkrachovalé bance tak přesahují stomiliónovou hranici.

Dlužník je po splatnosti se svými závazky již téměř tři roky, po celou dobu konkursního řízení s ním byla obtížná komunikace. Sigma Group nevyužila ani možnosti odpuštění sankčních úroků při splátce jistiny a řádných úroků, což byla metodika schválená věřitelským výborem a soudem a byla časově omezená. Společnost Sigma Group se ještě před prohlášením konkursu pokusila uhradit část svých úvěrových závazků prostřednictvím zápočtů. Podle rozhodnutí soudu však její závazky provedenými zápočty nezanikly.

Věřitelský výbor také projednal další postup při řešení pohledávky Union banky za FNM, respektive za ministerstvem financí ČR a uložil správci konkursní podstaty, aby zajistil inkaso pohledávky ve výši 69 milionů korun s příslušenstvím a částku zahrnul do konkursní podstaty pro pozdější výplatu věřitelů.