12.5.2006

Union banka nabízí k prodeji úvěrové a neúvěrové pohledávky

Veřejné výběrové řízení na prodej úvěrových pohledávek dnes vyhlásil správce konkursní podstaty Union banky Lukáš Raida. Jedná se o sedm pohledávek za čtyřmi dlužníky. Celková částka nesplacených jistin je ve výši 89,5 miliónu korun. Tyto pohledávky Union banka eviduje jako dlouhodobě nehrazené.

Součástí balíčku jsou především pohledávky za momentálně největším dlužníkem Union banky, kterým je společnost Sigma Group. Procesní vymáhání pohledávek za společnosti Sigma Group probíhalo standardním způsobem jako vůči ostatním dlužníkům, ale komunikace s dlužníkem byla po celou dobu konkursního řízení obtížná.

Union banka zhruba po dvou letech od prohlášení konkursu pohledávky zažalovala a oprávněnost jejího nároku potvrdil koncem loňského roku Okresní soud v Olomouci. Sigma Group má zaplatit přes 52 miliónů korun nesplacených jistin a k tomu ještě řádné a sankční úroky. Celkové závazky tak přesahují stomiliónovou hranici.

Konkursní správce Raida dnes vyhlásil i další výběrové řízení, konkrétně na prodej balíku neúvěrových pohledávek. Jeho prostřednictvím nabízí celkem 200 pohledávek za 103 dlužníky v celkovém objemu 49,4 miliónu korun. Jedná se o sporné či obtížně vymahatelné pohledávky, které vznikly například v souvislosti s nájmem nemovitostí a movitých věcí, prodejem majetku Union banky a poskytováním služeb ze strany Union banky.

Obě výběrová řízení proběhnou podle shodných pravidel. Možnost seznámit se s detaily pohledávek budou mít účastníci obou výběrových řízení, kteří splní stanovené podmínky (kvalifikační předpoklady), od 29. května do 2. června 2006. Cenové nabídky musí být předloženy nejpozději do 16 června do 12 hodin k notáři. Jediným kriteriem pro hodnocení návrhů bude výše celkové úplaty za postoupení pohledávek. Samotné hodnocení doručených nabídek bude probíhat na jednání věřitelského výboru koncem června.