14.4.2010

Správce konkursní podstaty vyplatí věřitelům druhý částečný rozvrh

Správce konkursní podstaty v návaznosti na předcházející zprávu informuje věřitele, že Vrchní soud v Olomouci zamítl odvolání jednoho věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. 33 K 10/2003-9987 ze dne 1.10.2009, kterým tento soud povolil výplatu druhého částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek.

Výplata bude provedena na přelomu dubna a května a bude organizována tak, že částky od 50,- Kč do 25.000,- Kč, což se týká převážné většiny věřitelů, budou vyplaceny poštovní poukázkou, kterou věřitelé obdrží do svých poštovních schránek a následně si částku vyzvednou na obchodním místě České pošty, s.p. Částky, přesahující 25.000,- Kč, budou poukázány bezhotovostní platbou ve prospěch účtu, který věřitel sdělil a na který /v případě většiny těchto věřitelů/ mu již byl vyplacen i první částečný rozvrh. Peněžní částky do 50 korun si mohou věřitelé vyzvednout v hotovosti v sídle Union banky, a.s. „v likvidaci“ v Ostravě, tj. Hrabákova 1. O datu zahájení výplaty i pokladních hodinách budou věřitelé informováni v další následující zprávě, která bude uveřejněna na těchto stránkách v týdnu, kdy bude výplata zahájena.