13.5.2010

Správce konkursní podstaty zahájil výplatu druhého částečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty oznamuje věřitelům, že dne 6.5.2010 zahájil výplatu druhého částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek.

V uvedený den byly částky rozvrhu zaslány bezhotovostně na účty, sdělené věřiteli a taktéž byly převedeny finanční prostředky České poště, s.p. včetně dat, potřebných k vytištění poštovních poukázek, které by měli věřitelé obdržet v tomto týdnu do svých poštovních schránek.

Peněžní částky do 50 korun si mohou věřitelé vyzvednout v hotovosti v sídle Union banky, a.s. „v likvidaci“ v Ostravě, tj. Hrabákova 1/1861, a to počínaje dnem 17.5.2010, ve dnech pondělí až čtvrtek, 9.30 – 11.00 hod. nebo 13.00 – 14.30 hod.