2.6.2011

Úspěchy správce konkursní podstaty v soudních sporech

V minulém období jsme na těchto stránkách přinesli informaci o dvou minoritních konkursních věřitelích, kteří podali ke Krajskému soudu v Ostravě celkem 5 žalob, zpochybňující platnost zpeněžení části majetku konkursní podstaty. V současnosti můžeme konkursní věřitele informovat o tom, že Nejvyšší soud odmítl dovolání žalující strany proti rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci, kterými potvrdil zamítavé rozsudky Krajského soudu v Ostravě, a to ve vztahu ke třem z těchto pěti žalob. V případě čtvrté žaloby, zpochybňující prodej nemovitostí, Vrchní soud v Olomouci pravomocně podanou žalobu zamítl, u poslední ze zmiňovaných žalob byl dosud vydán zamítavý rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který však žalobce napadl odvoláním a odvolací řízení v této věci dosud nebylo ukončeno. Z výše uvedených skutečností je nadmíru zřejmé, že protistrana využívá (dosud bezúspěšně) všech možných opravných prostředků, podaných k vyšším soudním instancím, projednávání těchto kauz soudy tak trvá již více než čtyři roky. K dalšímu pozitivnímu posunu došlo i u žalob incidenčních. Těch v současnosti probíhá již pouze 13, z původního počtu 267, přičemž 7 z nich se již nachází ve fázi odvolání či dovolání. Správce konkursní podstaty věří, že i ve zbývajících soudních sporech bude úspěšný a tím přispěje k navýšení podílu každého jednotlivého věřitele na výtěžku z konkursu.

V následujících měsících správce konkursní podstaty ve spolupráci s věřitelským výborem vypořádá zbývající položky soupisu konkursní podstaty. Konečné vypořádání majetku konkursní podstaty je stejně jako ukončení právních sporů nutným předpokladem pro zpracování konečné zprávy správce konkursní podstaty a návrhu rozvrhového usnesení, které budou správcem předloženy Krajskému soudu v Ostravě. Následně po jejich projednání a schválení soudem bude možné přistoupit k realizaci konečného rozvrhového uspokojení věřitelů, tzn. k výplatě v pořadí třetí a poslední finanční částky všem zjištěným věřitelům.