12.3.2012

Krajský soud v Ostravě vynesl rozsudek ve věci poslední incidenční žaloby

V závěru minulého měsíce Krajský soud v Ostravě projednal a následně vynesl rozsudek v případě poslední z probíhajících incidenčních žalob, kterých bylo podáno celkem 267. Někteří věřitelé po zamítnutí své žaloby využili svého práva podat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci a poté, co i u tohoto soudu nebyli úspěšní, podali dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Přestože správce konkursní podstaty vnímá dořešení všech incidenčních sporů u Krajského soudu v Ostravě jako další významný posun k ukončení konkursního řízení, přesto je nucen v osmi případech ještě vyčkat na rozhodnutí vyšších soudních instancí. Z těchto osmi incidenčních sporů jsou již 4 u Nejvyššího soudu v Brně, zbývající u Vrchního soudu v Olomouci. Správce konkursní podstaty věří, že tyto soudy v relativně krátkém časovém úseku nejenže rozhodnou v dané věci, ale i potvrdí zamítavé rozsudky Krajského soudu v Ostravě.

Mimo výše uvedené nedořešené právní spory již ukončení konkursního řízení prakticky nic nebrání. Aktuální soupis konkursní podstaty obsahuje pouze 27 zbývajících položek. Jedná se již o nezpeněžitelný majetek konkursní správy, u kterého se předpokládá, že bude se souhlasem věřitelského výboru vyloučen ze soupisu konkursní podstaty a případně předán po ukončení konkursního řízení likvidátorovi společnosti.

Tak jako v případě soupisu konkursní podstaty správce konkursní podstaty průběžně zpracovává i svou konečnou zprávu o zpeněžení majetku, kterou předloží Krajskému soudu v Ostravě před podáním návrhu na třetí, poslední, platbu věřitelům.

V předchozích článcích správce konkursní podstaty informoval věřitele o značně vysokém počtu vrácených poštovních poukázek s částkou druhého částečného rozvrhu a současně je požádal o sdělení případných změn adres trvalého pobytu. Mimo tuto výzvu provedl ve spolupráci s Krajským soudem v Ostravě vlastní šetření s cílem opakovaně zaslat oprávněným věřitelům částky druhého částečného rozvrhu, které jim náleží. V období od července 2011 do ledna 2012 správce konkursní podstaty doručil prostřednictvím České pošty. s.p., částky druhého částečného rozvrhu 1203 věřitelům, u kterých se platby původně vrátily jako nedoručitelné.

Veškeré úkony, které správce konkursní podstaty v současné době činí, směřují k tomu, aby po ukončení posledního právního sporu proběhlo konečné vypořádání s věřiteli již bez dalších časových prodlev.