16.10.2013

Iudicis est semper in causis verum sequi

Tak pravil Cicero: „Soudce musí vždy, v každé při, jít za pravdou.“ A soudci v České republice zřejmě ctí toto pravidlo bez ohledu na čas. Od posledního zveřejněného článku uběhl již celý kalendářní rok a některým věřitelům se tak může jevit, že v probíhajícím konkursním řízení se zastavil čas. Naše poslední informace se týkají převážně incidenčních/soudních sporů, tak se podívejme na malou statistiku. V měsíci červnu 2011 zbývalo neukončeno u Nejvyššího soudu v Brně a Vrchního soudu v Olomouci celkem 13 incidenčních sporů, v březnu 2012 jich bylo osm, v říjnu 2012 sedm a nyní v říjnu 2013 pět. Komentář k těmto číslům ponecháme Vám, kteří právě čtete tento článek.

Rozsudky těchto soudů, vydané v tomto období, však nadále potvrzují, že popření těchto pohledávek ze strany správce konkursní podstaty bylo oprávněné.

A teď trochu konkrétněji k posledním dvěma případům. Nejvyšší soud v Brně zamítl dovolání věřitele, a to do částky 13,8 mil. Kč, věc ve zbývající části žalované sumy vrátil k dalšímu projednání Vrchnímu soudu v Olomouci. Podobně Vrchní soud v Olomouci zamítl odvolání věřitele co do výše 8 mil. Kč a věc ve zbývající žalované částce vrátil k dalšímu projednání Krajskému soudu v Ostravě.

Jak vidíte na těchto případech, vyšší soudní instance nás nejdříve z hlediska času „natahují na skřipec“ a pak po delším čase vydaným rozsudkem občas překvapí obě strany sporu, např. tím, že o předmětu sporu nerozhodnou jako o celku, ale pouze částečně. Přesto i tato částečná vítězství správce konkursní podstaty navyšují objem finančních prostředků, který je připraven pro všechny věřitele s uznanými pohledávkami pro výplatu v pořadí třetí částky při ukončení konkursu.

Na závěr článku informace „z jiného soudku“. Ještě před rozpuštěním Poslanecké sněmovny byl organizačnímu výboru předložen návrh zákona na odškodnění bývalých klientů Union banky, a.s. Tento poslanecký návrh zákona však již Poslanecká sněmovna nestihla před svým rozpuštěním projednat. Pokud v nově složené sněmovně dojde k opakování této iniciativy, budeme Vás dále informovat.