26.2.2004

Exkluzivní vybavení pražské pobočky Union banky jde do dražby

OSTRAVA (26. února 2004) – Konkurs Union banky pokračuje začátkem března dražbou exkluzivního vybavení pražské pobočky banky v Helénské ulici. Podle konkursní správkyně Michaely Huserové, která je navrhovatelem, se bude dražit nábytek a starožitnosti.

Předmětem dražby jsou na základě dražební vyhlášky soubory movitých věcí, které tvoří funkční celek, ale i jednotlivé kusy – nábytek, koberce, trezory, apod. – zahrnuté do konkursní podstaty. K nejzajímavějším předmětům, o které se „utkají“ účastníci dražby, patří starožitné skříně či perské koberce s vyvolávací cenou 100 tisíc korun.

Podání dražitele, tedy potencionálního kupce, musí podle vyhlášky převyšovat předchozí podání nejméně o minimální příhoz, který byl stanoven na dva tisíce korun. Licitátor může v průběhu dražby minimální příhoz snížit. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.

Uhradí-li vydražitel cenu v termínu splatnosti, který upravuje dražební vyhláška, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Pokud naopak vítěz nezaplatí a dražbu zmaří, nezískává předmět dražby a navíc odpovídá za škodu, kterou tímto jednáním způsobil.

Prodej formou dražby je podle správkyně Huserové vhodný právě pro prodej movitých věcí a uměleckých předmětů. Dá se totiž očekávat, že se na dražbě sejde více zájemců o jeden předmět, což je předpoklad k dosažení vyšších cen. Dražebníkem je Ostravská aukční síň, dražba se bude konat 4. března od 10 hodin v Helénské ulici v Praze . Předměty zahrnuté do dražby si mohou zájemci prohlédnout ve dvou termínech, a to 27. února od 9.00 do 11.00 hodin a 1. března od 15.00 do 17.00 hodin v Helénské ulici v Praze.

Zpeněžování majetku z konkursní podstaty bude po zpeněžení movitých věcí z pražské pobočky Union banky pokračovat další dražbou, a to 16. března, kdy se budou dražit umělecké předměty. Podle Huserové půjde o dražbu, kdy budou zájemcům nabídnuty 134 obrazy a dvě sochy. Katalog, který vydala Ostravská aukční síň, je možné zakoupit u dražebníka a také v sídle banky v Ostravě. Vedle obrazů s cenami od tisíce až po několik desítek tisíc korun v něm znalci najdou i skutečné skvosty, jejichž vyvolávací cena je ve stovkách tisíc. Jedním z takto cenných děl je například obraz Obrácení svatého Pavla na křesťanskou víru, který je státní kulturní památkou a podléhá tedy zvláštnímu režimu pro vývoz do ciziny.

Na dražby nábytku, drobných předmětů a uměleckých děl, stejně jako prodej veškerého dalšího majetku Union banky, dohlíží tříčlenný věřitelský výbor za předsednictví zástupce Fondu pojištění vkladů. Konkurs na majetek Union banky a.s. “v likvidaci“ byl prohlášen Krajským soudem v Ostravě dne 29. května 2003.