24.11.2022

Informace správce konkursní podstaty – složení nevyzvednutých částek, zaslaných poštovními poukázkami, do soudní úschovy

Správce konkursní podstaty informuje věřitele, že od poloviny měsíce září 2022 průběžně skládá částky konečného rozvrhu, které zaslal věřitelům poštovními poukázkami a které mu Česká pošta, s.p., vrátila jako nevyplacené, do soudní úschovy k Okresnímu soudu v Ostravě. O přijetí předmětné částky do soudní úschovy následně tento soud vydá usnesení, které věřiteli-příjemci zašle. V součinnosti… Celý článek »

27.5.2022

Informace správce konkursní podstaty – výplata konečného rozvrhu v případě úmrtí věřitele

Správce konkursní podstaty žádá tímto pozůstalé osoby po zemřelých věřitelích, do jejichž poštovních schránek byla v těchto či následujících dnech doručena poštovní poukázka na jméno zemřelého věřitele, aby v případech, kdy již bylo ukončeno pozůstalostní řízení po zemřelém /ať již byla pohledávka zemřelého věřitele vůči Union bance, a.s. „v likvidaci“ zahrnuta do projednávaného majetku zůstavitele… Celý článek »

18.5.2022

Krajský soud v Ostravě povolil výplatu konečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty informuje věřitele, že Krajský soud v Ostravě svým usnesením čj. 33 K 10/2003-13978 ze dne 24.3.2022 povolil výplatu konečného rozvrhu ve výši 3,384% ze zjištěné výše pohledávek. Toto usnesení již nabylo právní moci. Správce konkursní podstaty zahájí výplatu konečného rozvrhu dne 26.5.2022. Výplata bude organizována tak, že částky od 1,- do 25.000,-… Celý článek »

27.2.2018

Informace správce konkursní podstaty – předpokládané termíny realizace dalších opakovaných hromadných výplat částek třetího částečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty informuje věřitele, že v průběhu měsíce prosince 2017 bylo v rámci realizace třetího částečného rozvrhu věřitelům zasláno celkem 67.069 poštovních poukázek a 2.595 bezhotovostních plateb na účty v tuzemském peněžním ústavu. Bezhotovostní platby byly zaslány na účty, které věřitelé v minulosti za tímto účelem správci konkursní podstaty nahlásili, poštovní poukázky byly adresovány… Celý článek »

22.12.2017

Informace správce konkursní podstaty – výplata částečného rozvrhu v případě úmrtí věřitele

Správce konkursní podstaty žádá tímto pozůstalé osoby po zemřelých věřitelích, do jejichž poštovních schránek byla v těchto dnech doručena poštovní poukázka na jméno zemřelého věřitele, aby v případech, kdy již bylo ukončeno pozůstalostní řízení po zemřelém /ať již byla pohledávka zemřelého věřitele vůči Union bance, a.s. „v likvidaci“ zahrnuta do projednávaného majetku zůstavitele či nikoliv/,… Celý článek »

15.11.2017

Krajský soud v Ostravě povolil výplatu třetího částečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty v návaznosti na předchozí zprávu informuje věřitele, že Krajský soud v Ostravě svým usnesením čj. 33 K 10/2003-12445 ze dne 19.9.2017 povolil výplatu třetího částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. Toto usnesení již nabylo právní moci. Správce konkursní podstaty předpokládá, že samotnou realizaci výplaty třetího částečného rozvrhu zahájí v… Celý článek »

26.4.2017

Výplata třetího částečného rozvrhu

Dne 29.3.2017 se konalo již 60. zasedání věřitelského výboru. Na toto jednání správce konkursní podstaty předložil mimo dalších podkladů i analýzu možnosti výplaty třetího částečného rozvrhu. Věřitelský výbor tento materiál projednal a vyslovil souhlas s výplatou třetího částečného rozvrhu všem oprávněným věřitelům ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. Správce konkursní podstaty nyní zahájí přípravné… Celý článek »

1.8.2016

Průběžná aktualizace údajů v evidenci konkursních věřitelů

Po řadu uplynulých měsíců probíhala v součinnosti s konkursním soudem kontrola aktuálně známých údajů o věřitelích s údaji z centrální evidence obyvatelstva. V průběhu 17 měsíců bylo tímto způsobem ověřeno 30.922 věřitelů, tj. 41,1% všech oprávněných věřitelů. U 8.902 věřitelů /28,8% šetřených fyzických osob/ byla zjištěna „změna“. Nejvíce změn /5.170 = 58% všech zjištěných změn/… Celý článek »

16.12.2015

Změny v adresách elektronické pošty

V souvislosti s avizovanou změnou internetové domény oznamujeme rovněž změnu v e-mailové komunikaci s Union bankou, a.s. „v likvidaci“. Nové e-mailové adresy jsou od dnešního dne ve formátu jmeno.prijmeni@unionbanka.cz. Hlavní kontaktní e-mail je tedy: jiri.pala@unionbanka.cz. Původní e-mailové adresy budou funkční do konce roku 2015.