Archiv rubriky: Tiskové zprávy

16.10.2013

Iudicis est semper in causis verum sequi

Tak pravil Cicero: „Soudce musí vždy, v každé při, jít za pravdou.“ A soudci v České republice zřejmě ctí toto pravidlo bez ohledu na čas. Od posledního zveřejněného článku uběhl již celý kalendářní rok a některým věřitelům se tak může jevit, že v probíhajícím konkursním řízení se zastavil čas. Naše poslední informace se týkají převážně… Celý článek »

3.10.2012

Konkursní řízení trvá již více než devět let

Konkurs na Union banku, a.s., „v likvidaci“ prohlásil Krajský soud v Ostravě dne 29.5.2003, tzn. že konkursní řízení probíhá již devět let. Nelze se tudíž příliš podivovat nad skutečností, že správce konkursní podstaty vnímá z písemných, e-mailových i telefonických dotazů některých věřitelů jejich rozhořčení nad délkou trvání konkursního řízení. Dnes je již zřejmé, že zákonodárci,… Celý článek »

12.3.2012

Krajský soud v Ostravě vynesl rozsudek ve věci poslední incidenční žaloby

V závěru minulého měsíce Krajský soud v Ostravě projednal a následně vynesl rozsudek v případě poslední z probíhajících incidenčních žalob, kterých bylo podáno celkem 267. Někteří věřitelé po zamítnutí své žaloby využili svého práva podat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci a poté, co i u tohoto soudu nebyli úspěšní, podali dovolání k Nejvyššímu soudu… Celý článek »

2.6.2011

Úspěchy správce konkursní podstaty v soudních sporech

V minulém období jsme na těchto stránkách přinesli informaci o dvou minoritních konkursních věřitelích, kteří podali ke Krajskému soudu v Ostravě celkem 5 žalob, zpochybňující platnost zpeněžení části majetku konkursní podstaty. V současnosti můžeme konkursní věřitele informovat o tom, že Nejvyšší soud odmítl dovolání žalující strany proti rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci, kterými potvrdil zamítavé… Celý článek »

22.12.2010

Změna osobních údajů věřitelů – výzva správce konkursní podstaty

Jak již byli věřitelé informováni v předchozích informacích, zveřejněných na těchto stránkách, dne 6. května tohoto roku správce konkursní podstaty zahájil výplatu druhého částečného rozvrhu. Prostřednictvím České pošty, s.p., obdrželo celkem 67.693 věřitelů do svých poštovních schránek poštovní poukázku, platnou do 4.6.2010. Z následného vyúčtování od České pošty, s.p., vyplynulo, že 6.485 věřitelů, tj. téměř… Celý článek »

19.5.2010

Informace správce konkursní podstaty – výplata částečného rozvrhu v případě úmrtí věřitele

Správce konkursní podstaty tímto informuje pozůstalé osoby po zemřelých věřitelích, do jejichž poštovních schránek byla v těchto dnech doručena poštovní poukázka na jméno zemřelého věřitele, o postupu, který je nutno učinit ke změně věřitele v konkursním řízení úpadce Union banka, a.s. „v likvidaci“. Pokud již řízení o dědictví bylo ukončeno usnesením příslušného okresního/obvodního soudu a… Celý článek »

14.5.2010

Informace správce konkursní podstaty pro věřitele – právnické osoby

Správce konkursní podstaty tímto sděluje věřitelům, že výplata druhého částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek probíhá na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. 33 K 10/2003 – 9987 ze dne 1.10.2009. V příloze této informace uvádíme zkrácenou verzi tohoto usnesení (zde >>). Úplná verze usnesení, včetně kompletního seznamu věřitelů, byla zveřejněna… Celý článek »

13.5.2010

Správce konkursní podstaty zahájil výplatu druhého částečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty oznamuje věřitelům, že dne 6.5.2010 zahájil výplatu druhého částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. V uvedený den byly částky rozvrhu zaslány bezhotovostně na účty, sdělené věřiteli a taktéž byly převedeny finanční prostředky České poště, s.p. včetně dat, potřebných k vytištění poštovních poukázek, které by měli věřitelé obdržet v tomto… Celý článek »

14.4.2010

Správce konkursní podstaty vyplatí věřitelům druhý částečný rozvrh

Správce konkursní podstaty v návaznosti na předcházející zprávu informuje věřitele, že Vrchní soud v Olomouci zamítl odvolání jednoho věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. 33 K 10/2003-9987 ze dne 1.10.2009, kterým tento soud povolil výplatu druhého částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. Výplata bude provedena na přelomu dubna a května… Celý článek »

16.12.2009

Informace k druhému částečnému rozvrhu

V předchozí zprávě správce konkursní podstaty informoval věřitele o souhlasu věřitelského výboru s jeho návrhem na výplatu druhého částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. Po nezbytných kontrolách v evidenci věřitelů, jejichž počet čítá 75.841, správce předložil v měsíci září návrh Krajskému soudu v Ostravě na vydání usnesení o druhém částečném rozvrhu. Přílohou… Celý článek »